W dniach 28.04 – 02.05.2017 odbyła się szósta konferencja delegatów CLM – Społeczności Świeckich Marianistów. W związku z tym do Warszawy przybyło łącznie 36 przedstawicieli z Hiszpanii, Włoch, Francji i Austrii. Polskę reprezentowali członkowie Sodalicji Mariańskich z Piastowa – Ryszard Koszczyński i Franciszek Idźkowski. Uczestnikami i Gospodarzami tej konferencji byli również Marianiści z domu zakonnego w Piastowie – Ojciec Emilio de Cardenas oraz Brat Jose Ignacio Iglesia Puig. Gościnnie, w wydarzeniach konferencyjnych brała także udział pani Regina Pruszyńska  – członek Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Goście przybyli na warszawskie lotniska w piątek 28 kwietnia, skąd udali się do ośrodka rekolekcyjnego UKSW przy ulicy Dewajtis, gdzie odbywała się konferencja CLM.

 

Pierwszy wieczór zapoczątkowała wspólna modlitwa, inaugurująca spotkanie.  Następny dzień (29 kwietnia) był pierwszym dniem w pełni konferencyjnym. Po wspólnym śniadaniu i modlitwie, w sali konferencyjnej zgromadzili się wszyscy uczestnicy. Pierwszym istotnym elementem spotkania było przedstawienie gospodarzy, jak i osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia. Następnie wysłuchano prezentacji hiszpańskiego delegata Juana Jose Roca, poświęconego problemowi pomocy człowiekowi w potrzebie, także w kontekście obecnego w Europie tzw. „kryzysu imigracyjnego”. Głównym aspektem było, w ślad za encykliką papieża Franciszka Ewangelii – Gaudium, wskazanie Kościoła jako społeczności w drodze, razem z potrzebującymi; Kościoła jako ludzi, którzy chcą pomagać drugiej osobie.

Po prezentacji, nastąpiły spotkania w grupach narodowych, gdzie skoncentrowano się na przemyśleniach i próbie odpowiedzi na pytanie, w jaki konkretny sposób można realizować te idee w naszym, rodzimym otoczeniu i wspólnocie.

W grupie polskiej oparto się na słowach papieża Franciszka, skierowanych do wiernych w Egipcie, w których mówił o ekstremizmie miłości i gotowości poświęcenia się bezinteresownie za drugą osobę. Zwrócono też uwagę na postawę św. Piotra, jako przykładu realnego i konkretnego działania. Piotr mimo wcześniejszych zapewnień zaparł się Jezusa, lecz po Zmartwychwstaniu, nie wahał się działać i umrzeć za wiarę. Dzień ten zakończył się wspólną kolacją i modlitwą.

Niedziela 30 kwietnia 2017 roku była dniem poświęconym na bliższe poznanie Sodalicji Mariańskiej z podwarszawskiego Piastowa oraz na zwiedzenie Warszawy. Uczestnicy konferencji przybyli do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie na godzinę 10.00, gdzie odprawiona została Msza Święta sprawowana przez proboszcza parafii Księdza kanonika Marka Wolniewicza, Ojca Emilio de Cardenas’a, Marianistę z Piastowa oraz duchownych przybyłych z Włoch, Hiszpanii i Austrii. Następnie, po zakończeniu liturgii miało miejsce krótkie spotkanie, poświęcone rozważaniu niedzielnej Ewangelii, po czym goście zostali zaproszeni do odwiedzenia Domu Marianistów w Piastowie i poznania warunków życia, a także funkcjonowania wspólnoty Mariańskiej w tej części Europy.

Piastowskie spotkanie wieńczył wspólny obiad w restauracji, gdzie podano specjały kuchni polskiej, między innymi: żur, pieczone żeberka i pieczoną kaczkę. Posiłek umilały rozmowy poświęcone niejednokrotnie bliższemu poznaniu się i wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych krajów. Nie zabrakło także pochwał na temat podawanych dań i dobrego klimatu, panującego wśród lokalnej wspólnoty sodalicyjnej.

Następnym etapem tego dnia było przejście na pobliską stację kolejową i przejazd pociągiem do centrum Warszawy. Tam rozpoczął się spacer, który poprowadzony był przez Plac Grzybowski, Ogród i Plac Saski, Stare Miasto aż do Ratusza. W trakcie przemarszu, uczestnikom przybliżana była historia stolicy wraz z wydarzeniami takimi jak: Bitwa Warszawska, Powstanie Warszawskie, Pierwsza Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Wieczorem, po powrocie do kampusu UKSW, dzień zakończył się wspólnym ogniskiem. Poza tradycyjnym smażeniem kiełbasek i pieczeniem ziemniaków, uczestników łączył śpiew i rozmowy.

Dzień 1 maja był ostatnim dniem konferencyjnym. Rozpoczął się wspólną modlitwą, po której członkowie Sodalicji w Piastowie: Brat Jose Ignacjo Iglesia i Ryszard Koszczyński przedstawili swoje drogi do piastowskiej wspólnoty i sposoby działalności w tej  organizacji.

Brat Jose, jako Hiszpan, przybyły do polski w latach 90. Podzielił się ze słuchaczami spostrzeżeniami towarzyszącymi mu podczas pierwszych pobytów w Polsce. Mówił o tym, jak Polacy mają odmienną mentalność od hiszpańskiej i jednocześnie, jak bardzo spodobała mu się polska gościnność oraz Częstochowa, gdzie wraz z Ojcem Emilio zaczynali działalność zakonu Marianistów w Polsce. Oczywiście, wskazał też trudności, jakie towarzyszyły mu w późniejszym okresie, wynikające często właśnie z powodu tych różnic w mentalności oraz początkowej bariery językowej.

Ryszard Koszczyński przybliżył gościom proces powstania grupy sodalicyjnej w Piastowie, zapoczątkowany kursem biblijnym prowadzonym przez Marianistów w 2009 roku. Od tamtego czasu zawiązała się grupa, która ma cotygodniowe spotkania i stara się włączać w życie Piastowa i społeczności parafialnej. Realnym przykładem takiej działalności jest pomoc w organizacji konferencji religijnych w Piastowie, aktywne włączenie się w organizację i przyjęcie grup podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016r., udział w programie pomocy Caritas- Rodzina Rodzinie.

 

Następna część konferencji, poświęcona była sprawozdaniu finansowemu i organizacyjnemu. Ostatnim wydarzeniem tego dnia była wspólna Msza Święta finalizująca spotkanie w Warszawie. Kolejnego dnia uczestnicy wracali już do swoich krajów.

Podsumowując, konferencja społeczności świeckiej rodziny Marianistów, była dobrą okazją dla delegatów, nie tylko do zwyczajowego i koniecznego omówienia aspektów organizacyjno – formacyjnych wspólnoty, ale także do poznania sodalicji z Piastowa. Była to pierwsza konferencja tego typu organizowana w Polsce, co przyczyniło się do przybliżenia Gościom z zachodnich krajów kultury i historii  Polski, ale przede wszystkim również większej łączności duchowej i braterskich kontaktów.

 

Franciszek Idźkowski