Słowem Marianisty 5 Niedziela zwykła rok B, Homilia