Kim jesteśmy?

Jesteśmy zgromadzeniem zakonnym braci i kapłanów w sposób szczególny oddanym Maryi. Czerpiąc natchnienie ze słów Matki Jezusa: Wszystko, cokolwiek wam powie, uczyńcie. Jesteśmy otwarci na wszystkie formy ewangelizacji.

Od czasów założenia (1817) mamy duchowe więzi z Sodalicją Mariańską, którą Bł. Ojciec Chaminade także odnowił. Szczególnie pracujemy w szkołach w wychowaniu w wierze. Swoje posłannictwo realizujemy w przymierzu z Maryją. Pragniemy, aby wszyscy znali i kochali Matkę Jezusa Chrystusa i Jej służyli. Przyjmujemy kandydatów do życia zakonnego na służbę Maryi.

 

Duchowość

Charakterystyczne elementy duchowości Marianistów, której twórcą jest założyciel o. Chaminade, stanowią wiara i przymierze z Maryją.
Życie wiarą prowadzi Marianistów do misji. Bł. Chaminade czerpał swoją naukę na temat wiary z postawy Maryi. Wstępując do zgromadzenia, Marianiści stają się własnością Maryi, aby pomagać Jej w misji dawania Chrystusa światu. Wyrazem tego oddania się Matce Bożej jest zawarcie przymierza z Bogarodzicą Maryją. Znak tego przymierza stanowi obrączka.

 

Działalność

Cała działalność apostolska Marianistów znajduje inspirację i swój model w Matce Najświętszej. Towarzystwo Maryi pracuje przede wszystkim w szkołach i liceach; pozostaje jednak otwarte na wszystkie rodzaje środków ewangelizacji.
Wielu Marianistów zajmuje się duszpasterstwem członków Sodalicji Mariańskich, czyli duchową opieką nad Świeckimi Wspólnotami Marianistów.
Większość członków zgromadzenia zajmuje się pracą w szkole. Prowadzą 3 uniwersytety w Stanach Zjednoczonych. Apostołują m.in. w domach rekolekcyjnych, wydawnictwach, bibliotekach, internatach, akademikach, w różnego typu domach opieki.
Po Soborze Watykańskim II Marianiści otrzymali misję prowadzenia parafii, podejmują także pracę misyjną w Trzecim Świecie.
W Polsce współpracują z Zespołem Edukacyjnym Federacji Sodalicji Mariańskich w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 3.